Mokate współpracuje z Lavazza, kwartał podsumowany

Od pierwszego stycznia tego roku, obowiązuje umowa na podstawie, której Mokate zostało Autoryzowanym dystrybutorem włoskiej Lavazzy. Rozmowy poprzedzające podpisanie kontraktu trwały blisko rok. Pierwszy kwartał współpracy wygląda obiecująco.

Mariaż z Mokate, to dla Lavazzy przede wszystkim dostęp do tworzonej latami i doskonale funkcjonującej dystrybucji. Dziś w 9, na 10 badanych sklepów można znaleźć przynajmniej jeden produkt tej firmy. – To jeden z najwyższych wskaźników na rynku – zdecydowanie podkreśla Sylwia Mokrysz, członek zarządu Mokate SA. – Rynek kaw premium rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Wysoka sprzedaż ciśnieniowych ekspresów do kawy znajduje swoje odbicie w popycie na kawę ziarnistą premium. Ale zyskuje też kawa mielona z tej samej półki. Każdy procent udziału ma wartość kilkudziesięciu milionów złotych i to na rosnącym rynku. Dla nas, to kolejne wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć – mówi S. Mokrysz.

Według Włochów za wyborem Mokate na dystrybutora Lavazzy przemawiały też inne silne atuty, jak długoletnie doświadczenie w kawowej branży oraz lansowane przez Mokate tradycje konsumpcyjne rodem z Italii.

– To naturalne, że włoskie firmy, które szukają polskich partnerów zwracają przede wszystkim uwagę na skalę polskiego rynku wewnętrznego – uważa Donato di Gilio, prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce. Temat ten często gościł w czasie rozmów i spotkań towarzyszących Europejskiego Kongresowi Gospodarczemu.

Włochy zajmują aktualnie 2 miejsce w polskim eksporcie i analogicznie 4 miejsce w imporcie z 6% udziałem w obrotach ogółem. W roku 2010 wartość wzajemnych obrotów handlowych przekroczyła 14,6 mld EUR, eksport do Włoch – 7,2 mld EUR, zaś import z Włoch – 7,4 mld EUR – pozytywnym zjawiskiem był wzrost polskiego eksportu do Włoch.

Sytuacja polskiej gospodarki, zarówno na tle krajów strefy euro, jak i wśród państw regionu, prezentuje się korzystnie. godnie z szacunkami GUS, wzrost PKB wyniósł w ubiegłym roku 3,8 proc. a w tym roku prognozujemy go na poziomie 4 proc. Nie możemy jednak zapominać, że głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt wewnętrzny. Warte odnotowania są wyniki badań przeprowadzonych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK), według nich nasz kraj jest najlepszą lokalizacja do inwestycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej.