historia kawy

Historia kawy

Istnieje wiele legend, mówiących o odkryciu kawy. Której z nich wierzyć – trudno powiedzieć, bowiem wszystkie są bardzo stare.

Każda kawa ma swą historie

Każda kawa ma swą historie, tak jak każda historia ma swą kawę Historia Polski XVIII stuleciu wzbogaciła się o nowatorski gatunek napitku, jak na owe czasy – krzepkiej i czarnej, jak piekło kawy.