Film przedstawiający proces przygotowania kawy Altoair przygotowanej przez PO CO – POST COFFICE. Aktualnie świetnej speciality kawiarni w Toruniu.

POST COFFICE – kawa z Altoair

Nasze małe review miejsca tutaj:

„PO CO” na kawę w Toruniu?